Học Solidworks đi làm: 1.800.000 vnd - Học Catia từ xa: 900.000 vnd
Học Mastercam cho người đi làm: 1.800.000 vnd - Học Solidworks online: 800.000 vnd

-- Máy xây dựng

-- Máy xây dựng